Renée Schluter

Mijn naam is Renée Schluter, en ik ben in januari 2015 begonnen met mijn promotie onderzoek in het AMC, op de afdeling psychiatrie. Mijn onderzoek gaat AMC_fotoover het gebruik van neuromodulatie als aanvulling op de huidige behandeling bij alcoholverslaving. We zullen tijdens dit onderzoek zowel letten op veranderingen in het gedrag, als op veranderingen in de hersenactiviteit (gemeten met fMRI). Prof. Dr. Anneke Goudriaan en Dr. Ruth van Holst zullen mij tijdens het uitvoeren van dit onderzoek begeleiden.