Onderzoek

Wat doen we voor onderzoek?

200px-FMRI
Hersenactiviteit met fMRI

Wij werken als onderzoekers bij de afdeling Psychiatrie van het AMC. Op onze afdeling doen we onderzoek naar hoe gedrag en de hersenen veranderen door verslaving. Dit kunnen middelenverslavingen zijn zoals alcohol, cocaïne of marihuana, maar ook gedragsverslavingen zoals gokverslaving.

Om te onderzoeken welke veranderingen in de hersenen gepaard gaan met verslaving maken we gebruik van functionele MRI. Daarmee kunnen we hersenactiviteit meten terwijl deelnemers een taakje uitvoeren. Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar alcohol- en gokverslaving en een onderzoek naar een nieuwe behandelmethode bij alcoholverslaving.

Waarom onderzoek naar alcohol- en gokverslaving?

mri-syngo-resolve-dti-tractography-00200930~8
Tractografie met DTI

Uit eerder onderzoek is gebleken dat stress van invloed is op cognitieve functies. Bovendien weten we dat stress een belangrijke rol speelt bij verslaving en bij terugval. Daarom willen we in dit onderzoek gaan kijken welk effect stress heeft op zowel gedrag als hersenactiviteit. Ook willen we kijken of er een relatie is tussen deze effecten van stress en de lengte van verslaving. Dit doen we door een milde vorm van stress op te wekken en vervolgens hersenactiviteit te meten tijdens het uitvoeren van bepaalde computertaken.

Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe de hersenen reageren bij mensen met verslavingen tijdens stress. Zo willen we kijken naar verschillen in gedrag en activiteit van de hersenen tijdens het uitvoeren van bepaalde taken. Deze kennis kan bijdragen aan het ontwikkelen van nog beter werkzame behandelingen en het beter begrijpen van bijvoorbeeld kwetsbaarheid voor verslaving.

Waarom onderzoek naar een nieuwe behandelmethode bij alcoholverslaving?

De huidige standaardbehandeling voor alcoholverslaving is cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling blijkt lang niet altijd effectief te zijn. Een groot deel van het aantal mensen met een alcoholverslaving valt na behandeling weer terug in zijn verslaving.

Recent onderzoek heeft laten zien dat, direct na één hersenstimulatie sessie, de hunkering naar alcohol afneemt, en de functie van het brein verbetert. Echter is er nog nooit gekeken naar het effect van meerdere hersenstimulatiesessies achter elkaar op het gedrag en de hersenfunctie. Daarom willen we in dit onderzoek gaan kijken naar het effect van meerdere stimulatiesessie achter elkaar, en of hersenstimulatie als behandeling zouden kunnen gebruiken als toevoeging aan de standaardbehandeling. De hersenstimulatiemethode die we zullen gebruiken heet Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS). Voor deze methode is geen operatie nodig. De hersenactiviteit wordt namelijk beïnvloed door een magnetisch veld dat door een spoel heen loopt. Deze spoel wordt boven het brein geplaatst en zo kunnen we de activiteit lokaal veranderen. In totaal zullen we tien hersenstimulatiesessies toedienen. Het effect van deze sessies zullen we meten aan de hand van vragenlijsten, gedragstaakjes en hersenactiviteit.

Het doel van dit onderzoek is het aantal behandelde alcoholverslaafden dat terugvalt in zijn verslaving te verminderen.

Deelnemen?

Momenteel is er geen lopend onderzoek. Vind je het toch interessant om in de toekomst mee te doen? Laat dan hier je gegevens achter.